Tư duy giống như loại vi rút có khả năng lây nhiễm. Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm là bao quanh mình bởi...