Tâm sự tình yêu: Người em yêu, anh ở đâu? Em sẽ phải đi bao xa để tìm anh? Vốn dĩ cuộc đời này là trò chơi vờn đuổi....