Bạn vẫn suy nghĩ về người cũ, nhưng nửa kia có còn nhớ tới bạn hay những kỷ niệm đã qua? Xem đáp án qua các câu hỏi...