Theo thuật bói nốt ruồi, có đề cập tới những nốt ruồi ở ngực. Những nốt ruồi ở ngực này đa phần đều là những...