Theo xem tướng học tổng kết đàn bà ngoại tình có đôi mắt lá khoai, hai môi đều mỏng, làn da phớt hồng…. Vậy cụ thể...