Bói tình yêu nghiên cứu và tìm hiểu được rằng người tuổi Ngọ cũng có nhiều mối quan hệ với những người bạn khác...