Điểm chung của những con cá. –Song Ngư toàn nói dối thôi. Chúng ta cứ “đây là lần cuối rồi nhé” nhưng rồi sau đó...

Khi một bạn thuộc cung Song Ngư đã yêu. Đó là một tình yêu chân thành, hi sinh, và bảo vệ. Cung Song Ngư là cung tình cảm...