Theo chiêm tinh học trong cuộc sống hiện thực, trẻ con cũng có dục vọng mãnh liệt và có hành vi cụ thể đối với chuyện...