Là một cung Hoàng đạo thuộc nguyên tố Lửa, hơn nữa thường được ví như một “ngọn lửa bay”, Miley cũng như mọi cô...