Nếu bạn đã yêu, chắc hẳn bạn cũng đã nếm trải đắng cay, ngọt bùi của tình yêu đúng không? Lúc yêu thì thăng hoa hạnh...