Trong bói bài Tarot lá bài The High Priestess là người giám hộ của vô thức. Người ngồi trước bức màn mảnh của trạng thái...