Tâm sự tình yêu: Hà Nội những ngày không anh… Những tưởng em sẽ tự mình bước qua được mọi thứ, vậy mà vẫn hoài...