Tìm được người yêu ưng ý không phải dễ, để giữ được người ấy luôn bên mình không phải ai cũng làm được. Tất...