Tâm sự tình yêu: Mình chỉ giận hờn vu vơ thế thôi, anh nhé. Em sẽ bỏ mặc những lời nói có thể làm em tổn thương. Cứ...