Bói bài Tarot cũng có hệ thống nhân cách của riêng nó được đại diện bởi 16 lá bài hội đồng, xếp theo phân hạng –...

Trong bói bài Tarot, mỗi lá Ace đại diện cho đặc tính của bộ (suit) mà nó thuộc về theo dạng thuần khiết nhất. Một lá...