Tìm hiểu về những con số may mắn, dưới đây thần số xin nói về: 1.Lịch sử và nguyên lý, 2.cách tính 6 con số đại diện...

Môn khoa học huyền bí Tây phương gọi là Thần Số học (Numerology) dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác (Divine Triangle)....