“Gia đình là số một”, có câu không tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ, không sự quan tâm nào to lớn bằng...