Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày bạn bỗng dưng…chán công việc? Nhiều người vẫn cắn răng chịu đựng tình trạng...