Cuộc sống gia đình dù yên ấm, hạnh phúc nhưng đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn, vậy nên bất cứ khi nào gặp rắc rối hãy...