Tâm sự tình yêu: Anh có dám yêu em, một cô gái từng bị phản bội??? Bởi vì yêu một cô gái đã đau vì tình, nghĩa là anh...