Bói nốt ruồi nghiên cứu và tìm hiểu được rằng nốt ruồi ở các vị trí đuôi mắt, trên môi, khóe mắt, đầu mũi thường...

Cách xem tướng mạo đàn ông cũng có thể do ngoại cảnh hay tâm sinh lý bên trong, theo nhân tướng học những kiểu tướng mạo...