Kết hôn là điều tuyệt vời nhất đối với những đôi yêu nhau – em đã từng nghĩ vậy. Nhưng có lẽ nó không xảy ra...