Theo chiêm tinh học dưới đây là những cung hoàng thường xuyên bị người đời ghen gét và đố kỵ do ăn ở và số mệnh...