Bước ra từ một cuộc thi tìm kiếm nhóm nhạc nữ, cô nàng sao Việt Gil Lê luôn gây được sự chú ý trong suốt gần 5 năm...