Dù thuộc cung hoang dao nào đi chăng nữa, không một ai muốn mình bị già trước tuổi. Thế nhưng, với những tính cách đặc...