Cuộc sống không thể tránh khỏi những lúc tức giận, chẳng ai có thể làm chủ được cảm xúc của mình trọn vẹn mỗi...