Xem bói tình yêu của chàng qua cách ôm bạn! Đàn ông vốn ít nói, tuy nhiên không khó để bạn có thể đoán ý của anh ấy....