Khi bói bài, dù phải phân tích sự thay đổi khi kết hợp những lá bài hay những chất bài khác nhau, thì người trực tiếp...

Trong bói bài, nếu các lá bài đi theo từng cặp đôi cùng chất thì sẽ biến đổi thành nghĩa khác. Nếu ghép cặp với lá...

Trước khi đến với bộ môn bói bài, chúng ta cần tìm hiểu về ý nghĩa của các lá bài. Dù khi xem bói bài ý nghĩa luận đoán...