Cha mẹ là để yêu thương, kính trọng và chăm sóc suốt cuộc đời này. Đừng bao giờ làm những việc sẽ khiến bạn sau...