Viết số đoán tình cảm thực sự của bạn

// nhamnt

Một bài bói tình yêu cổ điển nhưng vô cùng chính xác, đừng đọc đáp án trước khi bạn thực hiện bài bói này nhé!

boi-tinh-yeu-qua-cac-con-so

Những cái tên bạn viết ra bên cạnh các con số sẽ tiết lộ tình cảm thật sự của bạn

Bước 1: Hãy viết lên giấy các số từ 1 đến 10 – ở bên trái trang giấy, từ trên xuống dưới.

Bước 2: Viết nào!

 • Bên cạnh số 1 bạn hãy viết một tên bất kỳ
 • Bên cạnh số 2 và số 6 bạn hãy viết tên của hai người khác phái .
 • Hãy viết những tên bất kỳ cạnh các số 3,4,5 .
 • Bên cạnh các số 7,8,9,10 hãy viết lần lượt tên của các bài hát .

Bước 3: Xem đáp án nhé!

 • Người bạn viết cạnh số 1 là người bạn rất thân thiết và muốn chia sẻ mọi điều.
 • Người mà bạn viết tên ở vị trí số 2 là người mà bạn yêu
 • Người mà bạn viết ở vị trí số 6 là người dễ thương và cảm mến bạn, nhưng bạn không thể sống cùng người đó
 • Người ở vị trí số 3 là người bạn thích hơn cả
 • Người ở vị trí số 4 là người hiểu bạn hơn cả
 • Người ở vị trí số 5 là người mang lại hạnh phúc cho bạn
 • Bài hát ở vị trí số 7 gắn với người ở vị trí số 2
 • Bài hát ở vị trí số 8 là dành cho người ở vị trí số 6
 • Bài hát ở vị trí số 9 mô tả đúng tính cách của bạn hơn cả
 • Bài hát ở vị trí số 10 nói đúng tình cảm của bạn hơn cả