Viết số đoán tình cảm thực sự của bạn

Một bài bói tình yêu cổ điển nhưng vô cùng chính xác, đừng đọc đáp án trước khi bạn thực hiện bài bói này nhé!

boi-tinh-yeu-qua-cac-con-so

Những cái tên bạn viết ra bên cạnh các con số sẽ tiết lộ tình cảm thật sự của bạn

Bước 1: Hãy viết lên giấy các số từ 1 đến 10 – ở bên trái trang giấy, từ trên xuống dưới.

Bước 2: Viết nào!

 • Bên cạnh số 1 bạn hãy viết một tên bất kỳ
 • Bên cạnh số 2 và số 6 bạn hãy viết tên của hai người khác phái .
 • Hãy viết những tên bất kỳ cạnh các số 3,4,5 .
 • Bên cạnh các số 7,8,9,10 hãy viết lần lượt tên của các bài hát .

Bước 3: Xem đáp án nhé!

 • Người bạn viết cạnh số 1 là người bạn rất thân thiết và muốn chia sẻ mọi điều.
 • Người mà bạn viết tên ở vị trí số 2 là người mà bạn yêu
 • Người mà bạn viết ở vị trí số 6 là người dễ thương và cảm mến bạn, nhưng bạn không thể sống cùng người đó
 • Người ở vị trí số 3 là người bạn thích hơn cả
 • Người ở vị trí số 4 là người hiểu bạn hơn cả
 • Người ở vị trí số 5 là người mang lại hạnh phúc cho bạn
 • Bài hát ở vị trí số 7 gắn với người ở vị trí số 2
 • Bài hát ở vị trí số 8 là dành cho người ở vị trí số 6
 • Bài hát ở vị trí số 9 mô tả đúng tính cách của bạn hơn cả
 • Bài hát ở vị trí số 10 nói đúng tình cảm của bạn hơn cả

 

About the Author