‘12 Cung Hoàng Đạo’

Thông minh, tốt bụng, dễ thành đạt, kiêu ngạo, cứng đầu, bảo thủ, mơ mộng mà thực ra là thực tế trong những chuyện hệ trọng, bên ngoài mềm yếu mà bên trong mạnh mẽ thường là những từ miêu tả về Song Ngư. Nữ Song Ngư: Nói chung dễ chịu hơn. Họ rung động không ít nhưng hay trông chờ người ta đến tán mình. Tuy...

Thông minh, tốt bụng, dễ thành đạt, kiêu ngạo, cứng đầu, bảo thủ, mơ mộng mà thực ra là thực tế trong những chuyện...